Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt verstaan onder: ‘Ruitenwasserswinkel.be’:

Zizoo.vof, Staatsbaan 78, 2360 Oud-Turnhout, België

‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Ruitenwasserswinkel.be via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. ‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) (website).

 

 

Ruitenwasserswinkel.be hecht hoge waarde aan alle persoonlijke gegevens en zal deze in alle vertrouwen behandelen. Wanneer persoonlijke gegevens worden doorgegeven, gaat men akkoord voor de verwerking ervan in de database van Ruitenwasserswinkel.be. Doorgegeven persoonlijke gegevens, worden enkel gebruikt in het kader van de activiteiten van Ruitenwasserswinkel.be. O.a. om:

Te informeren rond nieuwe producten en diensten. O.a. door via e-mail of post informatie te versturen die in het interessegebied liggen, zoals o.m. events en gerelateerde blog- en nieuwsberichten. Deze informatie kan worden bezorgd via verschillende communicatiekanalen. Ruitenwasserswinkel.be draagt de grootste zorg voor ieders persoonlijke gegevens en verbindt zich ertoe om alle geldende Belgische wettelijke regels hieromtrent, zoals de wet van 8 december 1992, te respecteren. Persoonlijke gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, tenzij de persoon daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Men kan ten allen tijde zich kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking van persoonlijke gegevens door een eenvoudig verzoek per e-mail te sturen. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft iedereen het recht om bijkomende gegevens op te vragen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Postbus nr. 4, Brussel 37 te B-1000 Brussel. Bij het doorgeven van persoonlijke gegevens erkent men dat de aansprakelijkheid voor de materiële juistheid van de ingebrachte of overgemaakte persoonlijke gegevens uitsluitend bij de doorgever berust.

Gegevens updaten of verwijderen

Zoals de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voorschrijft, heeft iedereen ten allen tijde het recht om persoonlijke gegevens te raadplegen en die aan te passen waar nodig. Men heeft steeds de mogelijkheid om uit te schrijven (op bepaalde nieuwsbrieven of volledig). Regelmatig zal Ruitenwasserswinkel.be e-mails versturen met informatie omtrent updates, nieuwe producten/diensten e.d. Indien men dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen kan dit via e-mail of website worden gevraagd. Dergelijke verzoeken worden direct ingewilligd. Alle persoonlijke gegevens worden door Ruitenwasserswinkel.be veilig bewaard. Deze gegevens zijn niet toegankelijk voor derden.

Gebruik van cookies

De website van Ruitenwasserswinkel.be gebruikt cookies om het gebruik van de website sneller en eenvoudiger te laten verlopen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch in het geheugen van computers bewaard worden om de toegang tot websites te vergemakkelijken en de navigatie sneller en efficiënter te laten verlopen. De cookies op de website stellen Ruitenwasserswinkel.be in staat om de gegevens die bij voorgaande bezoeken zijn doorgegeven terug te vinden, zodat deze niet opnieuw te moeten ingeven. Zo dient men binnen een surfsessie niet telkens opnieuw de inloggegevens te moeten ingeven om toegang te krijgen tot persoonlijke pagina’s. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt en is uniek per gebruiker. Ruitenwasserswinkel.be gebruikt enkel cookies wanneer dit uitdrukkelijk is aanvaard. Voor meer informatie over onze cookies, Meer weten

.