Cookieverklaring

In dit Cookie Statement (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder: ‘Ruitenwasserswinkel.be’:

Zizoo.vof, Staatsbaan 78, 2360 Oud-Turnhout, België

‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Ruitenwasserswinkel.be via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. ‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012).