Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ‘Ruitenwasserswinkel.be’: Zizoo.vof, Staatsbaan 78, 2360 Oud-Turnhout, België

‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Ruitenwasserswinkel.be via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. ‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) (website).

 1. Toepasselijkheid
  1. De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op Ruitenwasserswinkel.be  aantreft.
  2. Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door Ruitenwasserswinkel.be schriftelijk worden vastgelegd.
  3. Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van Ruitenwasserswinkel.be.
  4. Ruitenwasserswinkel.be is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.
  5. alle wijzigingen van de webshop worden doorgegeven via nieuwsbrief, ruitenwasserswinkel wil u informatie doorgeven die van belang kan zijn in uw aankopen of interesse, indien u geen info wil ontvangen kan u zich inloggen en via uw inloggegevens u uitschrijven voor de nieuwsbrief, uw gegevens worden niet dooorgegeven en enkel gebruikt om uw beter van dienst te zijn
 2. Totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst
  1. Een overeenkomst met Ruitenwasserswinkel.be komt tot stand op het moment dat een order per e-mail is ontvangen door Ruitenwasserswinkel.be
  2. ruitenwasserswinkel behoud het recht om de bestelling te ontbinden en het bedrag terug te storten,De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 4 uur na plaatsingstijdstip, d.m.v. een e-mail te sturen naar [email protected]
  3. Ruilen en of retourneren is uitsluitend mogelijk na overleg en schriftelijke toestemming van Ruitenwasserswinkel.be.
  4. Prijzen, producten, aanbiedingen 
  5. Alle prijzen op Ruitenwasserswinkel.be zijn in euro´s en exclusief BTW en verzendkosten.
  6. Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
  7. Producten blijven eigendom van Ruitenwasserswinkel.be tot ontvangst van betaling van datzelfde product.
 3. Betaling 
  1. Bij bestellingen via Ruitenwasserswinkel.be kan op de volgende wijze worden betaald:
   • Contante betaling (afhalen, bezorgen door Ruitenwasserswinkel.be tegen afgesproken tarief)
   • Pin betaling (afhalen) en vooruitbetaling per bank.
  2. bis, bij klanten die proforma wensen te betalen en waar de betalingstermijn word overschredenen en ruitenwasserswinkel die onderdeel is van zizoo vof zijn wij genoodzaakt om een administratieve kost aan te rekenen van 5€ per herinneringsbrief en 6% op het aangekocht bedrag.
  3. Verzendkosten zijn voor rekening klant, de verzendkosten bedragen:voor belgie 6,50 per verzending onder de 10 kg per pakket,ruitenwasserswinkel besteed alle aandacht om deze kost zo laag mogelijk te houden , bij zwaardere of grotere bestellingen gelden de tarieven van de transportfirma deze liggen tot 30 kg aan 10,50 voor belgie per pakket die aan deze voorwaarden voldoet, indien overgewicht of oversized stuurt ruitenwasserswinkel de bestelling op de meerprijs die hieruit voortvloeit is te betalen bij levering, als voorbeeld pallets / grote gewichten aan schoonmaakmiddelen voor buitenlandse klanten geld er een kleine toeslag van 2,5 euro op voorgenoemde ruitenwasserswinkel probeert deze kost laag te houden en kan de keuze maken om het pakkeet te laten afhalen bij het dichts bijzijnde afhaalpunt indien beschikbaar
  4. verzendkosten van retouren zijn altijd voor rekening klant tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 4. Levering en leveringstijd
  1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Ruitenwasserswinkel.be streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 5 werkdagen te leveren indien in voorraad.
  2. Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico en garantie over op de klant. eventuele schade kan in samenspraak bekeken worden , goederen die na opening hun hygiene of kwaliteit verliezen worden niet teruggenomen
 5. Retourneren
  1. Het product mag niet worden geretourneerd of geruild tenzij anders is overeengekomen (zie: 2.3)
  2. Terugbetaling in geval van retour gehaald/gebracht product vindt plaats binnen tien dagen.
  3. Retournering is enkel mogelijk met originele factuur.
 6. Garantie en aansprakelijkheid
  1. Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
  2. Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  3. Ruitenwasserswinkel.be is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Ruitenwasserswinkel.be
  4. Als Ruitenwasserswinkel.be om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
 7. In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie
  1. Als er vorstschade is ontstaan (aan met name producten voor telescoop glasbewassing) – Op batterijen en accu’s geeft Ruitenwasserswinkel.be nooit garantie;
   • Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
   • Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
   • Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
   • Als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud
  2. Bij dispuut ivm betalingen of onrechtmatigheden waar onderlinge overeenkomst niet mogelijk is word de tussenkomst van de bevoegde rechtbank van koophandel te Turnhout ingeroepen.
  3. Aanvullend en expliciet over aansprakelijkheid artikelen voor telelescoop-glasbewassing Ruitenwasserswinkel.be is niet verantwoordelijk te stellen voor schade en/of persoonlijk letsel ontstaan tijdens en/of door het werken met geleverde materialen, alsmede arbeids-gerelateerde fysieke klachten.